• Handbal Algemene Bathmense Sportvereniging Hoofdsponsoren
 • Vertrouwenspersoon ABS

  ABS wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier sport.

  Dit betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen. Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus – helaas - ook binnen onze vereniging voorkomen. 

  ABS heeft daarom een vertrouwenspersoon aangesteld. Dit is uiteindelijk een duo functie geworden.  Ellen van Rij en Lidy Kuiper zijn bereid gevonden om deze taak op zich te nemen.

  Een vertrouwenspersoon is iemand die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met degene die de melding gedaan heeft. Het probleem en de aanpak worden besproken en er wordt naar een passende oplossing gezocht De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht.

  Het email-adres waar meldingen gedaan kunnen worden is: vertrouwenspersoon@ABSbathmen.nl

  Dit is een emailadres dat rechtstreeks naar de vertrouwenspersonen wordt doorgezet en wordt dus niet zichtbaar voor anderen. Ook kunt u de vertrouwenspersonen direct benaderen.