• Handbal Algemene Bathmense Sportvereniging Hoofdsponsoren
 • View this email in your browser

  Nieuwsbrief oktober 2023

   

  ARCHITECT START MET ONTWERP VAN MULTIFUNCTIONELE SPORTVOORZIENING BATHMEN

  Na een Europees aanbestedingstraject heeft de gemeente Deventer de ontwerpopdracht voor de Sporthal in Bathmen gegund aan architectenbureau RAU. Een selectiecommissie bestaande uit een afvaardiging van de gemeente Deventer, sportbedrijf Deventer, Draaijer+Partners en Sportvoorzieningen Bathmen heeft de afgelopen maanden gewerkt aan het selecteren van een architect.

  Als initiatiefgroep waarderen we het dat we in alle fases nauw betrokken worden. Nu de architect bekend is, kan er gestart worden met het ontwerp. We hebben er alle vertrouwen in dat het ontwerp aan de verwachtingen en eisen zal voldoen.
  Op naar een multifunctionele, duurzame, toekomstbestendige sportvoorziening met een open karakter!
  Meer info: Architectenbureau RAU ontwerpt duurzaam sportcomplex | Deventer.nl

   

  INSPIRATIE

  Naast het aanbestedingstraject ten behoeve van een architect, hebben we achter de schermen zeker niet stilgezeten. Om inspiratie voor de nieuwe sportvoorziening op te doen hebben Dennis, Freek en Steven een bezoek gebracht aan sportaccommodatie Nije Westermar in Burgum.


  Bij aankomst valt gelijk de open entree op, via een slingerend pad wordt een route (fiets en voetganger) langs de sportvoorziening gecreëerd. Via het olifantenpaadje weten wij onze weg richting ingang van de voorziening te vinden. De combinatie van metselwerk en het vele glas zorgt voor een moderne open indruk. De entree is ruim en de bewegwijzering is duidelijk en herkenbaar. Via de trapconstructie (zowel binnen als buiten) bereiken wij het ‘sportcafé’. De combinatie van het industriële gebouw met een inrichting bestaande uit veel hout en lichte kleur zorgt ook hier voor een open gevoel.

  We worden enthousiast en vriendelijk ontvangen door de participatie- en bouwgroep (3 personen) waarbij je direct het gevoel krijgt dat men echt trots op de accommodatie is (dat straalt er ook bij de bar- en keukendienst vanaf). Na een voorstelronde duiken we de inhoud in. "Hoe hebben jullie dit voor elkaar gekregen, wat waren diverse aanleidingen om het proces op jullie manier te bewandelen? Wat waren de succes- en faalfactoren?"

  Na ruim twee uur geanimeerd met elkaar te hebben gesproken volgt een rondleiding door de voorziening.

  Met tal van tips en foto’s rijden we aan het eind van de ochtend weer van Burgum naar Bathmen. Het bezoek aan de Friese sportaccommodatie was zeker de moeite waard.


  OVERLEG

  Er heeft een gesprek plaatsgevonden met afvaardiging van de gemeente Deventer, het algemeen bestuur van ABS en de Initiatiefgroep Sportvoorzieningen Bathmen, waarin de volgende punten zijn behandeld:

  • exploitatie kantine;
  • huidige overeenkomst beheer en schoonmaak sporthal De Uutvlog;
  • hoe om te gaan met eigendom gebouwen ABS en grond?

   

  LEDEN ABS

  ABS heeft een aantal essentiële beslissingen moeten nemen en overeenkomsten met de gemeente Deventer moeten sluiten. Deze konden op basis van de statuten door het algemeen bestuur, in afstemming met de sporttak besturen, worden afgerond. Uiteraard is dit niet gebeurd voordat de leden van de sporttakken waren ingelicht over de stand van zaken en welke gevolgen de nieuwbouw heeft voor ABS-breed. Daarom is er op maandag 2 oktober 2023 een informatieavond georganiseerd waarin de leden hierover geïnformeerd zijn.

  Willem Berends, voorzitter ABS, opende de avond, waarna Berry ten Pas (Draaijer+Partners) het programma van eisen (pve) van de sporthal kort toelichtte. Daarna gaven Nicoliene de Vries en Catharina Mulders vanuit gemeente Deventer een toelichting op de overeenkomst die de gemeente met ABS wil sluiten (inmiddels heeft gesloten) omtrent de overdracht van de ondergrond van de kantine, de kantine en de kleedkamers van ABS-voetbal en over de bijdrage van ABS aan een grotere kantine die in het ontwerp is opgenomen. Na het beantwoorden van vragen van de leden, werd akkoord gegaan met het voorgenomen besluit. We kijken dan ook terug op een constructieve avond.

   

  SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

  Op 3 oktober 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders, conform hetgeen eerder besproken en met leden van ABS is afgestemd, een besluit genomen over de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Deventer en ABS. Deze overeenkomst is op donderdag 5 oktober 2023 op het stadhuis ondertekend door ABS (Willem Berends en Wim Holmer) en de gemeente (Rob de Geest, wethouder sport).

   

  BOUWTEAM

  Als initiatiefgroep zullen we ook in het ontwerp- en bouwproces nauw betrokken blijven. Zo zullen we onderdeel uitmaken van het bouwteam dat in elk geval bestaat uit: gemeente Deventer (opdrachtgever), Draaijer+ Partners (projectleider), architect, aannemer, Technisch Bureau, installateur, Initiatiefgroep Sportvoorzieningen Bathmen en Sportbedrijf Deventer.

   

  INRICHTING SPORTHAL

  Pim Scherpenzeel (SCHERP Advies) gaat voor de nieuwe voorziening een sportinrichtingsplan maken. Om de wensen van gebruikers goed in te beeld te krijgen, is er op 1 november 2023 een workshop met de verschillende gebruikers van de sporthal en multifunctionele zaal. Samen ontwerpen zij de inrichting en indeling van de beweegruimtes. Denk hierbij bv aan de belijning en gebruik maken van (nieuwe) inrichtingselementen.

  Hierbij zijn afvaardingen aanwezig van ABS-algemeen bestuur, ABS-Badminton, ABS- Gym/Jazzdance, ABS-Handbal, ABS-Judo, ABS-Loopsport, Supportersvereniging ABS, ABS- Voetbal, ABS-Volleybal, Handbal Lettele, Basisscholen Bathmen, Sportbedrijf Deventer, Sport Instuif Voor Ouderen (SIVO), zaalvoetbal en biljart.


  VOLGENDE STAP

  • Bijeenkomst betrokkenen en geïnteresseerde inwoners van Bathmen. Datum nog niet bekend. 
  • Aanbestedingstraject t.b.v. een aannemer

  CONTACT
  Via deze nieuwsbrief brengen wij je op de hoogte van de voortgang van het project. Wil je de nieuwsbrief ontvangen, dan kun je je hier inschrijven.

  Vragen of suggesties?
  Stuur een e-mail naar sportvoorzieningen@bathmen.nl of spreek een van de projectgroepleden aan.
  Gerrit Nikkels (projectleider), Reineke IJspeert (secretariaat), Dennis Jansen, Freek van Hasz, Johan Roetert, Maurice Laarhoven, Steven Meijerhof, Odette Guijt en Wim Holmer