• Handbal Algemene Bathmense Sportvereniging Hoofdsponsoren
 • “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” zo luidt een bekend Nederlands gezegde. Immers, wie veel jeugdleden heeft kan hier in de toekomst weer profijt van hebben. Zonder jeugd geen aanwas van de vereniging wat voor in de toekomst ook weer minder seniorenleden zal geven.

  Afgelopen jaren zijn veel jeugdleden doorgestroomd naar de senioren, we hebben nu dan ook 4 damesteams en 2 recreantenteams. Dat is prima. Echter is het aantal jeugdteams het laagste aantal sinds jaren. We zijn gestart met 7 jeugdteams waaronder 1 F-team. In vergelijking met enkele jaren geleden is dit toch aanmerkelijk minder. Ook andere sporttakken in ons dorp hebben hiermee te maken. Een belangrijke oorzaak is dat er gewoon minder jeugd is in ons dorp ten opzichte van 5 jaar geleden. De 3 basisscholen hebben aanmerkelijk minder leerlingen. Dit heeft natuurlijk ook zijn weerslag op ons.

  Gelukkig komt er weer aanwas. We zijn enorm blij dat we weer een tweede F-team kunnen aanmelden. En als ik dan de gezellige foto zag van de E- en F-teams met Sinterklaas, dan zie ik onze toekomst toch wel goed komen. Er komt weer jeugd aan!

  Het bestuur gaat ook actief inzetten op ledenwerving. Neem gerust je vriendinnetje of buurmeisje een keer mee voor enkele proeftrainingen. In elke leeftijdsklasse zijn nieuwe speelsters welkom!

  Namens het bestuur wil ik jullie allemaal een sportief en gezond 2023 wensen en hopelijk snel tot ziens in De Uutvlog.

  Met vriendelijke groet,
  Gertie Klein Hegeman
  Voorzitter ABS-Handbal

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  VOLG DEZE LINK VOOR DE VOLLEDIGE NIEUWSBRIEF DECEMBER 2022

  --------------------------------------------------------------------------------------------