Stem op ABS en steun je club met de Actie: Rabobank - Hart voor Salland

Hart voor Salland
Bathmen – Binnenkort zal de Rabobank weer starten met de Rabobank - Hart voor Salland Actie - waarbij de Rabobank onder haar leden een deel van haar winst beschikbaar stelt voor ondersteuning aan lokale (sport)verenigingen en maatschappelijke instanties.

Hoe werkt het stemmen?
Anders dan voorgaande jaren mogen alle klanten (natuurlijke personen die op 1 januari 2018 bankieren bij Rabobank Salland) van Rabobank Salland hun stem uitbrengen op de verenigingen of stichtingen die zij een warm hart toedragen. Iedere klant krijgt vijf stemmen. Deze stemmen zijn geld waard. Aan één organisatie mag een klant maximaal drie stemmen geven. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld ze ontvangen. Dit jaar heeft de Rabobank €. 160.000,- te verdelen, dus doe mee!

Ben je klant van Rabobank Salland? Stem dan op ABS!

Na ontvangst van de stemkaart, rond 6 maart, beslist u zelf van 9 tot en met 19 maart 2018 hoe het beschikbare budget wordt verdeeld. Op deze wijze bepaalt u zelf wat u belangrijk vindt.

Rabobank Salland hecht veel waarde aan lokale leefbaarheid en wil op deze manier daar haar bijdrage aan leveren. Met andere woorden, hoe meer stemmen ABS ontvangt hoe groter de donatie van de Rabobank is. Dus stem op ABS!!!

Let op! Als klant ben je niet automatisch lid van Rabobank Salland. Bij de persoonlijke gegevens in internetbankieren is te zien of je lid bent. Ook kan hiervoor met de bank worden gebeld via (0570) 50 85 55.

Verenigingen en stichtingen die bij de Rabobank bankieren kunnen zich via de website rabobank.nl/salland aanmelden voor deelname aan "Hart voor Salland". Wij als ABS handbal bankieren ook bij de Rabobank en hebben ons al aangemeld voor deelname.

Vraag bij deze aan alle leden van de Rabobank om je stem op ABS uit te brengen!

Daarnaast het verzoek om, indien je wel bij de Rabobank zit maar nog geen lid bent, je als lid aan te melden en ook je stem op ons uit te brengen.

Dit kan de club een aanzienlijk bedrag opleveren.

Bedankt voor je stem!

Bestuur ABS Handbal