Enquête over communicatie

Het bestuur van ABS-handbal gaat bezig met het opstellen van een communicatieplan en het opzetten van een PR-/communicatiecommissie. Er is momenteel al een commissie met deze naam, maar deze commissie houdt zich feitelijk alleen bezig met sponsoraangelegenheden. Deze commissie heet voortaan dan ook sponsorcommissie.

Als start voor het communicatieplan is een enquête over communicatie opgesteld. Het gaat vooral om de vraag hoe wij als bestuur jullie het best kunnen informeren over verenigingsnieuws, wedstrijdprogramma, uitslagen teamindeling enzovoorts.

Deze enquête is per mail naar je toegestuurd op woensdag 24 april. Met het invullen van deze ca. 5 minuten durende enquête kun je ons helpen om de communicatie binnen ABS-Handbal te verbeteren. Ouders van jonge kinderen kunnen de enquête zelf invullen. Als bij een gezin meerdere personen lid zijn van ABS-handbal, dan is het verzoek om de enquête allemaal apart in te vullen.

Alvast dank voor je medewerking!

P.S. Als je interesse hebt om in deze commissie zitting te nemen, we denken aan 3 leden, dan graag een mail sturen naar Steven Meijerhof (stevenmeijerhof@kpnmail.nl)

Bestuur ABS-handbal.