• Handbal Algemene Bathmense Sportvereniging Hoofdsponsoren
 • Lidmaatschap

  ABS Handbal biedt de mogelijkheid om drie keer gratis mee te trainen.

  Wil je daarna lid worden, dan verzoeken wij het aanmeldingsformulier te downloaden en ingevuld in te leveren bij:

  Floor Verhoef
  Larenseweg 11
  7437 BL Bathmen

  Klik hier om het AANMELDINGSFORMULIER te downloaden.

  Klik hierom het OPZEGGINGSFORMULIER te downloaden.

   

 • Contributieinning

  1. de contributie-inning loopt parallel aan het inningseizoen van de NHV (verbondscontributies en teambijdragen) en daarmee van 1-7-20xx t/m 30-6-20yy.

  2. de inning wordt verspreid over 4 kwartalen (Q3 en Q4 20xx en Q1 en Q2 20yy). Aan het eind van ieder kwartaal vindt de inning plaats waarbij in Q3 ook eenmalig de NHV bondsgelden worden geïnd.

  3. kortom: uitgangspunt is dat het reguliere handbalseizoen dus loopt van 1-7-20xx t/m 30-6-20yy!

  4. ondanks dat het binnenseizoen dus in april wordt beëindigd en dan ook de nieuwe teamindelingen worden gemaakt, betekent een opzegging voor ultimo Q1 20yy niet dat over Q2 20yy geen contributie hoeft te worden betaald.

  5. opzeggingen kunnen plaats vinden met in acht neming van een opzegtermijn van 1 kwartaal te weten voor 1/4 opzegging m.i.v. 1/7 (start nieuwe seizoen).

  6. bij opzeggingen tussen 1/4 en 1/7 zullen kwartalen Q3 en Q4 verschuldigd zijn incl. eenmalig bondsgeld, en bij opzegging vanaf 1/7 de volledige jaarcontributie incl. eenmalig bondsgeld. Uitzonderingssituaties (overmacht e.d.) zullen door bestuur worden beoordeeld.

  7. regeling langdurig geblesseerden en zwangerschapsafwezigheid: voor deze groepen geldt een uitzonderingsregel. Zwangerschapsafwezigheid spreekt voor zich. Graag z.s.m. aan ledenadministratie doorgeven fhollegien@hotmail.com. In dit geval zullen de betrokken leden voor maximaal 4 kwartalen voor de contributie-inning worden ingedeeld als steunend lid. Let op: NHV bondsgeld zal worden geïnd zodra lid zeer weer beschikbaar stelt. Onder langdurig geblesseerden wordt verstaan langer dan 4 maanden geblesseerd. Graag z.s.m. aan ledenadministratie doorgeven fhollegien@hotmail.com (langdurig geblesseerden zullen worden bevestigd). In dit geval zullen de betrokken leden voor maximaal 2 kwartalen voor de contributie-inning worden ingedeeld als steunend lid. Let op: NHV bondsgeld zal in alle gevallen 1x per seizoen worden geïnd, daar het lid wel bij NHV aangemeld blijft.

  Bij de NHV is ieder lid automatisch verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen zie regeling via link NHV onder.

  https://www.handbal.nl/nhv/contact/veel-gestelde-vragen/verenigingsservice/

  https://www.handbal.nl/verenigingsservice/verzekeringen/


  De contributie van de F-jeugd bestaat uit kwartaalcontributies (€27,50) en éénmalig bondsgeld (€36,00).

   

   

 • Jeugdhandbal

  ‘Spelplezier kinderen voorop’
  Waarom jeugdhandbal verandert!

  Het jeugdhandbal veranderen is geen doel op zich. De sport aantrekkelijker, leuker en vooral kindvriendelijker maken wel. De werkgroep talentontwikkeling van het NHV werkt sinds 2012 aan het plan dat deze cultuurverandering binnen de handbalsport mogelijk moet maken. 
  Er is een nieuwe speelwijze ontwikkeld, die de basis legt voor een betere ontwikkeling van de kinderen én aansluit bij de handbalvisie van nu. Onder het motto ‘Spelplezier voorop’ zijn er nieuwe spelregels bedacht voor het handbal in de D-, E-, F- en H-jeugd.

  Nieuwe spelvisie bij de F-jeugd
  In seizoen 2014-2015 zijn de aanpassingen in het handbalspel vooral gericht geweest op de F- en H-jeugd. Zo wordt bij de F-jeugd (ook wel ‘mini’s’ genoemd) voortaan in het hele land gespeeld op een klein veld, met minidoelen en een zachte bal. De speelwijze is kort samengevat: op de eigen speelhelft verdedigen (allemaal storen), de keeper mag mee in de aanval en alle spelertjes mogen tijdens de wedstrijd op doel staan. Alleen dat is al goed voor een extra spannend/leuk wedstrijdelement, want na elke aanval rijst de vraag: ‘Wie is er nú als eerste terug in het doel?’. Kortom dynamiek op alle fronten!
  In deze folder vind je meer informatie over de speelwijze bij de F-jeugd