• Handbal Algemene Bathmense Sportvereniging Hoofdsponsoren
  • Donderdagavond 30 mei is de jaarlijkse koekactie van ABS-handbal. Vanaf 18:00 uur komen onze enthousiaste leden langs de deuren. Dit jaar hebben wij weer de heerlijke Wieger kruidkoek. Je kan contact betalen, maar ook is er dit jaar weer een QR-code.
    1 koek kost € 3,50, 2 koeken € 6,00.

    Dit jaar heeft ABS-handbal een mooie samenwerking met Bathmen Hart Veilig. Deze stichting zorgt voor de aanschaf en onderhoud van AED’s in Bathmen. De opbrengst van de koekactie gaat voor 50% naar deze stichting. Je kan eenmalig ook een bedrag aan de stichting doneren of natuurlijk het liefst donateur worden en jaarlijks de stichting steunen.