• Handbal Algemene Bathmense Sportvereniging Hoofdsponsoren
  • Op Oudejaarsdag was het in cafe De Brink gezellig druk bij de oudejaarsverwerping van ABS Handbal. Het kon eindelijk weer! Vele prijzen waren er te winnen welke bijna allemaal werden aangeboden door sponsoren, dank hiervoor! Tess Verhoef was de spreekstalmeesteres en deed dat ontzettend goed, een waardig opvolgster van moeder Floor! In totaal waren er 20 rondes met elke keer een mooi prijzenpakket. Velen gingen dan ook met een tas vol prijzen naar huis. 

    Uiteraard is zo'n verwerping ook uitstekend voor de clubkas van ABS Handbal. Penningmeester Steven Veenstra zal dan ook met smart wachten wat de totale opbrengst is geweest. Wat echter nog veel belangrijker is zijn de vele vrolijke gezichten en de gezellige gesprekken die tijdens de verwerping worden gevoerd. Het bewijst maar weer eens onze slogan: ABS Handbal: sportief en altijd gezellig!

    Tot slot dank aan de activiteitencommissie die deze verwerping weer vlekkeloos heeft georganiseerd, onze complimenten!