• Handbal Algemene Bathmense Sportvereniging Hoofdsponsoren
 • Hieronder treffen jullie een uitnodiging aan van het algemeen bestuur van ABS over een informatieavond over de nieuwe sporthal en de gezamenlijke kantine. Deze wordt gehouden op maandag 2 oktober, inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.15 uur. Wil je op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen, dan raden we jou sterk aan om de avond te bezoeken.  Je kunt je komst aanmelden via: avangorssel@hotmail.com 

   

  Beste leden van ABS,

  De voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe sporthal in Bathmen, met gezamenlijke kantine,  lopen nu al enkele jaren. Het initiatief is in 2018 opgepakt door de projectgroep Sportvoorzieningen. Door de leden daarvan is veel werk verzet in ophalen van informatie, het onder de aandacht brengen van de noodzaak van nieuwbouw bij de politiek en in gesprekken met buren, gebruikers en gemeente Deventer.

  De stand van zaken is dat na een Europese aanbesteding, de architect benoemd is, nl Architektenbureau RAU  uit Amsterdam. Het tekenwerk kan nu beginnen.

  Tegelijk moet de vereniging ABS een aantal essentiële beslissingen nemen en overeenkomsten met de Gemeente Deventer worden gesloten. Deze kunnen op basis van de statuten door het Algemeen Bestuur, in afstemming met de sporttak besturen, worden afgerond.

  Maar vooraf willen we de leden van alle sporttakken inlichten over de stand van zaken en welke gevolgen de nieuwbouw heeft voor ABS breed.

  Dit willen we doen op een infoavond:

  Maandag 2 oktober vanaf 19.00 in de kantine van ABS voetbal

  Programma:

  19.00    inloop met koffie/thee en koek

  19.15    opening  - Willem Berends, Voorzitter ABS

  19.25    plan van eisen sporthal - Berry ten Pas, Draaijer en Partners

  19.45    beheer overeenkomst sporthal - Nicoliene de Vries / Catharina Mulder Gemeente Deventer

  20.15    Pauze

  20.30    Vragen                                                            

  21.15    Sluiting - Willem Berends

  Aanmelding via:  avangorssel@hotmail.com


  Met vriendelijke groet, namens alle sporttakken

   

  Willem Berends