• Handbal Algemene Bathmense Sportvereniging Hoofdsponsoren
  • Op initiatief van Jeanette in 't Hof is er sinds half november 2019 op donderdagavond weer kantinedienst in sporthal De Uutvlog. Vrij moeiteloos heeft Jeanette een aantal teams van 2 personen om zich heen verzameld. Elk team draait 1x in de 5 weken kantinedienst en het slaat aan! Op donderdagavond is het druk en gezellig in de kantine met speelsters die hebben getraind, recreanten die een wedstrijd hebben gespeeld en diverse andere handballiefhebbers.

    Het bestuur is erg blij met dit initiatief waarmee de saamhorigheid binnen ABS-handbal wordt verstevigd. Als je een overleg hebt met een commissie, werkgroep of wat dan ook, probeer dit dan te plannen op donderdagavond in de kantine. Het is bekend dat er geen afgescheiden vergaderruimte aanwezig is maar voor de meesten overleggen is dit geen probleem. Verder is het bestuur nog in gesprek met de supportersvereniging om te kijken of er nog ergens in de sporthal een (kleine) vergaderruimte gecreëerd kan worden.

    Ook voor het doen van een gezellig drankje als supporter ben je natuurlijk van harte welkom in de kantine.

    Donderdagavond? Clubavond van ABS-handbal!